Taxatie

Bij een taxatie is eerlijkheid onmisbaar evenals de relatie met klanten. Elke taxatie moet uniform en volgens duidelijk richtlijnen zijn opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Daarnaast is er ook een begrip als bijvoorbeeld een waardebepaling. Vraag en overleg met de makelaar altijd wat nu nodig is en wat van toepassing is. Zij is diegene die u hierop een juist antwoord kan geven.